12 Nov
12Nov

אתר אינטרנט זה פגישת הכרות, עם אנשים שממילא לא היו נפגשים איתך.

אתר אינטרנט זה מקום לשים מידע עליך, שימצאו אותך.

אתר אינטרנט זה הזדמנות לתת מידע מהיר וזמין, ולא שיחכו עד שתחזור אליהם.

אתר אינטרנט זה חלון הראווה של העסק שלך, לגרות אנשים.

אתר אינטרנט זה כרטיס ביקור, זה עוד משהו ששמים בצד עד שצריך, כמו מגנט במקרר.

אתר אינטרנט זה קשר עם הלקוחות שלך, מקום לשלוח אותם לאחר רשימת תפוצה.

אתר אינטרנט כזה הוא גם מהווה דף נחיתה.


אתר אינטרנט זה תחנת בסיס לשיווק או קידום העסק, לשים משהו בפרסום והשיווק.


כי אחרי שהלקוח שומע עליך, הוא צריך להחליט שהוא רוצה ליצור קשר. צריך שיהיה פה את התוכן שגורם ללקוח לסגור עסקה. תוכן ברור, שמדבר על הלקוח ועל מה שכואב לו, ואיך בדיוק אתה הולך לעזור לו.


אז אחרי כל זה, ואחרי שתתחיל לפרסם את עצמך בכל מיני מקומות, שאני שולח עליהם מייל פעם בשבוע, האתר הזה יתחיל לייצר לך לידים, יצירת קשר עם לקוחות שהולכים לשלם.