07 Jan

איך במצרים נהיו עשירים מדם


כתוב שלמעשה השיעבוד נגמר עוד במכת דם, ומדוע, כי כבר במכת דם עמ"י (=עם ישראל) נהיו עשירים, אז הם לא היו צריכים יותר לעבוד, הסתדרו, אולי לקחו חברת שמירה מהכושים או הלובים?

עכ"פ זה צריך ביאור, הרי מה היה הסיפור? איך כל המצרים לא מתו? שבוע לא היה להם מים?

אז כתוב שכל מים שהיה שלהם הפך מיד לדם, גם המים שהם ייבאו מטורקיה. אבל מים שקנו מיהודי נשאר מים וככה שתו ורחצו וכו 7 ימים.

אז כמה כסף כבר מדובר פה? צריך להיות סכומי עתק כדי שעם שלם שהיה עבדים יפסיק לעבוד, ולאמר לעצמו שזהו, שנה קדימה לא צריך לעבוד, כולם השיגו מיליונים ויצאו לפנסיה, איך זה יכול להיות כ"כ הרבה כסף?

הרי, לפי החשבון המינימלי, שיצאו 60 ריבו גברים 20-60 שנה, וחמושים יצאו בנ"י (=בני ישראל) ממצרים היינו 1 ל5, אז 600 אלף כפול 5 זה 3 מיליון, נניח שרק האבות מכרו, לא הסבות ולא הילדים ולא הנשים, זה עדיין שוק של 3 מיליון איש יושבים על היאור ורק שואבים קצת מים ומוכרים, איך בשוק כזה תחרותי כולם הפכו למיליונרים?

גם אם נעשה כמו היום, בקבוק מים ליטר זה 5 שח, נניח קנה כל מצרי 10 בקבוקים, כפול נניח 30 מיליון מצרים זה 15 מיליארד שח, חלקי 3 מיליון הגעת ל5000 שח ביום, שבוע זה 35000 שח. איך מיליונים?

אז מחשבה שהייתה לי בזכות אלי שביט, זה שבאמת השם עשה פה עוד נס, אם המצרי לא שילם ליהודי כמה שבא לו זה לא עבד.

הרי יש להניח שהמצרים התחילו עם מכות, וזה לא עבד. אז קונים איזה מיליון כוסות ובקבוקי מים, ואז יושב יהודי בבית ובא מצרי ומבקש מים, הוא כבר אומר לעצמו בשביל 5 שח אני לא קם, אז ההוא עונה לו כמה כן? היהודי עונה עכשיו? 1000 שח. טוב המצרי עושה סיבוב בשכונה וכבר כולם ככה, אז משלם 1000.

למחרת כולם קמים וקולטים שיענקי מכר ב1000 שח כוס מים, והמצרי שילם, פתאום כולם בלב מקנאים ורוצים 1000 שח לכוס מים, והם מנסים למכור ב5 שח, אבל זה פשוט לא עובד, בלב יש 1000. אז בסוף איזה מצרי נותן 1000 וזה עובד וכולם מוכרים ב1000. אז באותו יום לא עשו 5000 שח אלא כפול 200, זה מיליון שח, לכל יהודי.

עכשיו אם אתה יהודי שעשה ביום אחד מיליון שח, מה בדיוק יקים אותך מחר? לא פחות מ2 מיליון! אז אתה מתחיל לעבוד בחביות, לכל המשפחה, אבל 2 מיליון. אז נניח אותו יום כל אחד מכר חבית אבל עשה 2 מיליון, עכשיו לכל יהודי יש 3 מיליון.

למחרת מי יקום בשביל פחות מ10 מיליון שקל? וחוזרים למכור כוס בחצי מיליון שח, וכך הלאה, אתם מבינים כמה מהר התעשרו היהודים ועוד איזה התעשרות משוגעת.... וזה היה הרבה יותר קיצוני כי ברור שכל ילד וילדה עשו גם מיליונים, כי אפשר. ולפי רוב החשבונות היה הרבה יותר מ3 מיליון משפחות.

מה למדנו? כשאתה נותן ערך אמיתי אין גבול לסכום שאתה יכול לדרוש ועדיין יעמדו בתור.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.