Power Apps & Flow Automation
ניהול תהליכים אוטומטי

כמה פעמים חשבת שאיך מישהו עוד לא המציא את זה? אז מהיום, תוך כמה דקות, אתה יכול להמציא את זה לעסק שלך. כלי ניהול תהליכים אוטומטיים מלא עבורך, באותה חבילה של 5 דולר לחודש